Home Programs and projects

Programs and projects
Usklađivanje politika za organsku poljoprivrednu proizvodnju u Bosni i Hercegovini sa EU standardima PDF Print E-mail
cerd-organic
Centar za poljoprivredu i ruralni razvoj (CARD) u partnerstvu sa Udruženjem građana Nešto Više je započeo sa sprovođenjem projekta Usklađivanje politika za organsku poljoprivrednu proizvodnju u Bosni i Hercegovini sa EU standardima.
Cilj projekta je kreiranje prijedloga za donošenje novih domaćih politika koje bi bile u skladu sa standardima Evropske unije. Prijedlozi će biti podneseni relevantnim institucijama, na osnovu opsežnih analiza domaćih i evropskih politika u vezi sa organskom proizvodnjom.
Usklađivanjem BiH sa EU propisima, lokalni proizvođači će biti vidljiviji na evropskom tržištu. Budući  da  je  potražnja  za  organskim  proizvodima  u  zemljama  Evropske  unije  u  stalnom porastu, veoma je bitno obezbijediti dobre preduslove za plasiranje domaćih proizvoda na inostranom tržištu organskih poljoprivrednih proizvoda.
Organska poljoprivredna proizvodnja će biti stalno promovisana, a javnost će imati priliku da sazna više informacija o istoj u sklopu dva javna predavanja o mogućnostima i uslovima proizvodnje ove vrste proizvoda u BiH. Na kraju projekta će se održati i finalna konferencija o politikama organske proizvodnje u zemlji.
Projekat je podržan od strane Evropskog fonda za Balkan (Program regionalne politike „Think and Link“) i trajaće do 30. novembra 2015. godine
 
Unaprijeđenje vještina mladih, žena i nezaposlenih u poljoprivrednom sektoru općine Posušje PDF Print E-mail
dvv-posusje2015Unaprijeđenje vještina mladih, žena i nezaposlenih u poljoprivrednom sektoru općine Posušje (01.03. - 31.10.2015.): Svrha projekta je edukacija 40 mladih ljudi, žena i nezaposlenih sa područja općine Posušje koji se bave poljoprivredom sa ciljem povećanja njihovih znanja i vještina kroz isporuku seta specifičnih treninga koje će voditi eksperti iz oblasti poljoprivrede.  Edukacijom će se pokriti 4 teme iz oblasti poljoprivrede (4 grupe po 10 korisnika). Dodatno, za svaku grupu će se održati trening izrade biznis plana nakon čega će korisnici će pripremiti individualne poslovne planove sa kojima će aplicirati za grant sredstva. Pri izradi poslovnih planova korisnici će imati punu podršku od strane koordinatora i predstavnika općine Posušje. Nakon završetka procesa, 10 od 40 poslovnih planova će biti izabrano, te će im se dodijeliti sredstva za implementaciju. UG „Nešto Više“ i predstavnici općine Posušje će zajedno razviti kriterije za odabir korisnika i dodjelu sredstava za realizaciju poslovnih planova, te sprovesti proces odabira. Realizacija poslovnih plana će biti praćena od strane koordinatora projekta.
Projekat je podržan od strane dvv international - Ured u Bosni i Hercegovini i Općine Posušje.
Vrijednost projekta 31.777 KM.
 
NOVI PROJEKAT: Life skills for the future – let’s learn, let’s do it! (Životne vještine za budućnost – učimo, radimo!) III DIO PDF Print E-mail
uncf3
Sa početkom nove školske godine počinje i novi projekat Life skills for the future – let’s learn, let’s do it! (Životne vještine za budućnost – učimo, radimo!) III DIO.  Ovaj projekt će se implementirati sa 200 učenika/ca i 20 nastavnika/ca u 20 osnovnih škola iz 5 opština: Bosanki Petrovac, Živinice, Derventa, Foča i Mostar. Glavni cilj projekta je razvoj ključnih kompetencija i životnih vještina  učenika/ca VII, VIII i IX razreda osnovnih škola kroz aktivno učenje za poduzetništvo kako bi se povećala konkurentnost na tržištu rada kroz institucionalni pristup stvaranjem preduslova za osnivanje te i osnivanje poduzetničkih sekcija u školama. Pored učenika/ca i nastavnika/ca u projekat će biti uključeni i predstavnici lokalnih nevladinih organizacija te predstavnici lokalnih vlasti. Projekat već treću godinu podržava UNICEF.
Vrijednost ovogodišnjeg projekta: 78.508,50 KM
 
Improving Skills of Youth, Women and Unemployed in Agriculture in Livno Municipality PDF Print E-mail
dvv_logoLivno_grbnv-logotip
Improving Skills of Youth, Women and Unemployed in Agriculture in Livno Municipality (March 1 - October 31, 2014): The purpose of this project is to educate 40 unemployed young people, women and unemployed who are already involved in agricultural production how to improve their knowledge through set of specific trainings delivered by agricultural experts. Education will cover four topics: 1. diary production, 2. production of berry fruits. 3. production in orchards and vineyards and 4. beekeeping and honey production (four groups, 10 participants per group). For each group additional training in Business Plan Development will be delivered. Upon finishing education, participants will prepare small business plans in order to apply for a grants. 10 out of 40 business plan will be chosen and receive financial means for its implementation.  Participants in process of business plan development will have technical support provided by Nešto Više and the Municipality of Livno. Nešto Više staff and representatives of Livno municipality will jointly develop the criteria for selection of participants as well as criteria for the business plans selection and, conduct selections processes. Business plans implementation will be monitored and adjusted, if needed, by project coordinator.
Project is supported by the dvv international - Office in Bosnia and Herzegovina and Livno Municipality.
Project value: 35.378 BAM
 
Agriculture – Agribusiness Microenterprise Development in BiH PDF Print E-mail

USAID_logonv-logotip

Agriculture – Agribusiness Microenterprise Development in BiH (September 18, 2013 – September 17, 2016)

Purpose of the project: To strengthen the competitiveness of agricultural-agribusiness sector in Herzegovina region to effectively compete in market economy.

Purpose-Level Expected Results:

  • 1,500 farmers in 10 municipalities of Herzegovina will strengthen their capacity to implement good agricultural practices farming techniques (GAP), undertake drought adaptation measures and introduce new varieties to diversify agricultural production.
  • 425 persons (farmers and unemployed youth and rural women) receive practical training in modern agricultural practices and are placed in internships and volunteering program.

Partnerships: Agro-Mediterranean Faculty, University Džemal Bijedić Mostar, and Faculty of Agriculture and Food Technology, University of Mostar; Center for Development and Support (CRP) Tuzla, and other local organizations previously funded through DGP projects; USAID-Sida FARMA project, and other public-private sector partnerships: educational institutions,  employers, civil society organizations for women and youth, municipalities and government institutions responsible for agriculture and employment.

USAID Funding: $887,624 Cost Share: $111,881 (cash and in-kind) Total Program Cost: $999,505.

Read more...
 
Wood and Metal Technical Academy Teslić PDF Print E-mail
EU_TeslicGrb_opstina_Teslic
Wood and Metal Technical Academy Teslić (01/06/2013 - 30/11/2014): Through this project, vocational advanced training and prequalification programme will be introduced in Teslić Municipality and Central Bosnia Region, with aim to re-establish competitive advantages of the workforce in the wood and metal processing industries, based on integration of the lifelong learning concept within SME sector. Expected results: Teslić ’Wood and Metal Technical Academy’’ (WMTA) provides space, technical equipment and qualified associates (consultants) necessary for the effective functioning based on BiH and EU best practices; Developed professional education and vocational training curricula/certification programmes pursuant to the regional and local labour market needs and relevant BiH/RS Laws; Selected Teslić WMTA personnel/teachers successfully completed advanced Training of Trainers; Conducted regular professional education of the Technical School pupils and advanced vocational training of the wood and metal processing industry sector workforce - Academy will be established within High Technical School “Nikola Tesla” in Teslić and will consist of 4 workshops and classroom for education of adults. VET will be organised in 2 vocations in the light-metal sector (mechanical parts designer and welder), and 2 vocations in the wood sector (furniture designer and varnisher); total of 150 person will be trained in those four vocations during this project; Teslić WMTA project achievements successfully promoted in the country and abroad. Donators: EU - European Commission and Municipality Teslić; Partner: High Technical School „Nikola Tesla“ Teslić. Project Value: 110.540,34 EUR
 
Razvoj OCD-a u opštini Teslić PDF Print E-mail
lod3Razvoj OCD-a u opštini Teslić  (01.05 – 31.10.2013.): Udruženje građana ''Nešto Više'' u partnerstvu sa Udruženjem distrofičara Teslić i Udruženjem građana ''Modus'' iz Teslića ima za cilj uspostaviti  dugoročno partnerstvo i saradnja između aktivnih i razvijenih organizacija civilnog društva (OCD-a) i Opštine Teslić po zajedničkim pitanjima koja su u skladu sa strateškim ciljevima opštine i statutarnim ciljevima organizacija civilnog društva. Radit će se na zaštiti i uređenju životne sredine edukacijom i uključivanjem lokalnog stanovništva u organizovane volonterske akcije, na unapređivanju kvaliteta života i socijalne inkluzije mladih i osoba sa invaliditetom na nivou lokalne zajednice, te na jačanju  ljudskih kapaciteta i podsticanju aktivizma  lokalnih OCD-a do nivoa sa kog su spremne da nastupe kao partneri opštinskim vlastima. Projekat je podržan u okviru LOD III projekta kojeg finansira Evropska unija iz sredstava Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA), a sprovodi UNDP.
Vrijednost projekta:  37.884,00 KM
 
« Start  Prev   1   2   3   4   5   6   7   Next   End   »

Page 1 of 7