Home Vijesti Ljubinje, Ravno, Trebinje / Čapljina i Neum - Javni poziv za poljoprivredne proizvođače

Ljubinje, Ravno, Trebinje / Čapljina i Neum - Javni poziv za poljoprivredne proizvođače PDF Ispis E-mail
četvrtak, 12 Novembar 2015 00:05
doniranje-sadnicaa

Udruženje građana “Nešto Više” u okviru projekta “Podrška razvoju poljoprivrede u Hercegovini”, podržanog od strane USAID-a, raspisuje:

Javni poziv za poljoprivredne proizvođače

 Pozivaju se registrovani poljoprivredni proizvođači sa područja općina Čapljina i Neum, te Ljubinja, Ravnog i Trebinja a koji se već bave proizvodnjom voća, povrća i/ili ljekovitog bilja, da se prijave za donaciju sadnog materijala u protuvrijednosti od maksimalno 400 KM po osobi. Sadni materijal koji će biti predmetom donacije može biti iz oblasti voćarstva, povrtlarstva ili ljekovitog/začinskog bilja (sadnice vinove loze i duhana se neće dodjeljivati). Svaki prijavljeni treba da odabere isključivo jednu vrstu sadnog materijala po sopstvenom izboru i jasno navede sortu odabrane vrste.

Prednost pri odabiru korisnika će imati osobe od 18 do 30 godina, te radno sposobne žene bilo koje životne dobi. Prijavu za ovaj poziv može podnijeti bilo koji punoljetni član domaćinstva/kućanstva ispred jednog poljoprivrednog gazdinstva/gospodarstva. Ukoliko se prijave dvije ili više različitih osoba za isto gazdinstvo/gospodarstvo, sve takve prijave će biti odbačene.

Prijave se popunjavaju isključivo štampanim slovima. Potpisane prijave (isključivo u zadatoj formi) se mogu predati u periodu od 12.11.2015. do 03.12.2015. (do 15:00 h)i to na jedan od  načina  naveden u dokumentu u prilogu :

Odgovornost prijavljenih je da provjere da li je njena/njegova prijava stigla i da li je evidentirana, na broj telefona 036 347 296.

Bodovanje i odabir korisnika izvršiće se najkasnije 17.12.2015. Maksimalno 20 (dvadeset) prijavljenih sa najviše bodova će dobiti sadni materijal. Odabrani korisnici će biti obaviješteni telefonom o njihovom izboru i daljim koracima najkasnije 21.12.2015.

Isporuka sadnica odabranim korisnicima će se izvršiti u skladu sa projektnom dinamikom, te proizvodnim ciklusima o čemu će svaki odabrani korisnik biti precizno obaviješten. Isporuka se neće desiti ranije od 01.03.2016. godine.

PREUZMI DOKUMENTACIJU za Ljubinje, Ravno, Trebinje 

PREUZMI DOKUMENTACIJU za Čapljina i Neum