Home Vijesti Učešće na sastancima - Priprema sektorskih planskih dokumenata IPA_2016_2017

Učešće na sastancima - Priprema sektorskih planskih dokumenata IPA_2016_2017 PDF Ispis E-mail
Ponedjeljak, 26 Oktobar 2015 13:26

ipa-parlament16.oktobra  u zgradi Parlamentarne skupštine BiH i 23. oktobra u  prostorijama Delegacije EU BiH predstavnik UG Nešto Više Adem Lisičić je učestvovao na sastancima koje su organizovali Ured Državnog IPA koordinatora i  Delegacija Europske unije u Bosni i Hercegovini. Svrha sastanaka je bila da se daju komentari na priloženi nacrt projektnih ideja koje su predložene za financiranje u okviru Instrumenta pretpristupne pomoći (IPA) Civil Society Facility (CSF) 2016-2017.
Pored civilnog društva, sastanku u Parlamentarnoj skupštini BiH su prisustvovali predstavnici relevantnih ključnih institucija iz BiH za navedene sektore odnosno oblasti i Voditelji projekata (SPO-a) za iste, članova IPA Koordinacionog odbora, predstavnici Delegacije Evropske unije u BiH, kao i predstavnici donatorske zajednice, međunarodnih organizacija i međunarodnih finansijskih institucija koji su izrazili interes za učešće u procesu, odnosno konsultacijama.
Sektorski planski dokumenti (SPD) su radni dokumenti za potrebe programiranja IPA II, koji predstavljaju situaciju u datom sektoru i daju analizu spremnosti sektora za uvođenje sektorskog pristupa u okviru IPA II (prvi dio dokumenta), te daju pregled mjera i aktivnosti koje je potrebno realizovati u višegodišnjem vremenskom periodu koji dokument pokriva (drugi dio dokumenta). Osnova za pripremu sektorskih planskih dokumenata je Indikativni strateški dokument za IPA II za BiH (2014-2017).
Dokument je uslov i osnova za programiranje i pripremu godišnjih državnih IPA programa. Izrada sektorskih planskih dokumenta za IPA II sektore Konkurentnost i inovacije: strategije lokalnog razvoja i Obrazovanje, zapošljavanje i socijalne politike, omogućiti će izradu godišnjih paketa IPA 2016 i IPA 2017 koji će uključiti prioritete iz ovih oblasti, i koristiti će se kao osnova za programiranje IPA 2016 godišnjeg državnog programa.