Home Programi i projekti Podrška razvoju poljoprivrede u Hercegovini

Podrška razvoju poljoprivrede u Hercegovini PDF Ispis E-mail
USAID_logonv-logotip

Podrška razvoju poljoprivrede u Hercegovini (Septembar 18, 2013 – Septembar 17, 2016)

Svrha projekta: Ojačati konkurentnost poljoprivrednog sektora u regiji Hercegovine u cilju efikasnijeg natjecanja u tržišnoj ekonomiji.

Očekivani rezultati:

 • 1,500 poljoprivrednika iz 10 općina sa područja Hercegovine će ojačati svoje kapacitete kako bi mogli primijeniti dobre poljoprivredne prakse, preduzeti mjere adaptacije na sušu i uvesti nove kulture u cilju veće raznovrsnosti poljoprivredne proizvodnje.
 • 425 osoba (poljoprivrednici, nezaposleni mladi i žene iz ruralnih područja) će proći praktične obuke iz suvremenih poljoprivrednih praksi i bit će uključeni u programe stažiranja i volontiranja.

Partneri na projektu: Agromediteranski fakultet Univerziteta "Džemal Bijedić" Mostar i Agronomski i prehrambeno tehnološki fakultet Sveučilišta u Mostaru; Centar za razvoj i podršku Tuzla, kao i druge organizacije prethodno finansirane od strane USAID-a; USAID-Sida FARMA projekat i drugi partneri iz javnog i privatnog sektora (obrazovne institucije, poslodavci, NVO, općine i vladine institucije odgovorne za poljoprivredu i zapošljavanje).

Finansiranje projekta od strane USAID-a: $887,624, Učešće: $111,881, Ukupno troškovi projekta: $999,505.

 

Cilj 1: Procjena trenutnih mogućnosti i izazova u poljoprivrednom sektoru Hercegovine.

 • Studija osjetljivosti voća i povrća na klimatske promjene u Hercegovini izrađena i podijeljena u 500 primjeraka.
 • Studija obrazovnih i mogućnosti zapošljavanja u sektoru poljoprivrede u Hercegovini izrađena i podijeljena u 500 primjeraka.
 • Inventar poljoprivrednog zemljišta u regiji Hercegovine izrađen i podijeljen u 1000 primjeraka.
 • Inventar prerađivačkih i drugih infrastrukturnih kapaciteta u poljoprivredi izrađen i podijeljen u 1000 primjeraka.

Cilj 2: Unaprijediti konkurentnost i kapacitete mikro, malih i srednjih preduzeća i farmera kroz intenzivne programe razvoja kapaciteta.

 • Osnovan Poljoprivredni centar za profesionalni razvoj koji se sastoji od Trening centra, Mobilne poljoprivredne savjetodavne službe te eksperimentalne/pokusne parcele.
 • 1500 poljoprivrednika savjetovano na mjestu sopstvene proizvodnje.
 • 100 poljoprivedanika dobilo sadnice i dodatnu podršku na mjestu sopstvene proizvodnje.
 • 60 nezaposlenih osoba prošlo treninge za pokretanje sopstvenog biznisa u poljoprivredi, a 10 novih mikro-biznisa pokrenuto.
 • 10 hektara zemlje obrađeno.
 • 20 MSP-a i poljoprivrednika primijenili HACCP and GLOBALGAP standarde.
 • 100 nezaposlenih žena i mladih prošlo namjenske poljoprivredne treninge uključujući praktičan rad, a 75 nezaposlenih žena i mladih prošlo soft-skills treninge.

Cilj 3: Uspostaviti partnerstvo sa javnim i privatnim sektorom u cilju razvoja i održavanja  trening programa, uključujući sticanje praktičnog radnog iskustva za žene i mlade iz ruralnih područja.

 • 15 potpisanih memoranduma o suradnji sa Srednjim poljoprivrednim/agronomskim školama i fakultetima, kao i sa drugim javnim institucijama i privatnim subjektima.
 • 100 studenata i 50 srednjoškolaca volontiralo u MSP i na eksperimentalnoj parceli, a proizvedeno voće i povrće donirano javnim institucijama.
 • 30 studenata stažiralo u lokalnim poduzećima.
 • Izrađena godišnja procjena potreba radne snage u MSP u Hercegovini, a osnovni nedostaci prevaziđeni kroz razvoj treninga i programe izgradnju kapaciteta.