Home Programi i projekti

Programi i projekti
Životne vještine za budućnost – učimo, radimo! IV dio PDF Ispis E-mail
Životne vještine za budućnost – učimo, radimo! IV dio (19.06.2015. - 23.03.2016.): Projekt se implementira sa 200 učenika u 20 osnovnih škola iz 7 općina: Prijedor, Gradiška, Živinice, Maglaj, Brčko, Bijeljina i Mostar. Glavni cilj projekta je razvoj ključnih kompetencija i životnih vještina učenika VII, VIII i IX razreda osnovnih škola kroz aktivno učenje za poduzetništvo kako bi se povećala konkurentnost na tržištu rada. Želimo potaći tržištu primjereniji način razmišljanja kod djece i mladih i pripremiti ih za nove ekonomske trendove. Poticanjem poduzetničkog načina razmišljanja i razvojem poduzetničke kompetencije kod djece projekat će dugoročno doprinjeti povećanju zapošljivosti i efikasnosti sistema socijalne i ekonomske sigurnosti. Ovaj projekat predstavlja inicijalni korak ka integriranju životnih vještina i ključnih kompetencija u nastavne planove i programe i obrazovni sistem uopće. Projekat je finansiran iz programa "Podrška trajnim rješenjima Revidirane strategije za provedbu Aneksa VII Dejtonskog mirovnog sporazuma" koji finansira Evropska unija u saradnji sa UNICEF-om.

 Vrijednost projekta: 74.773,00 KM

 

 
Usklađivanje politika za organsku poljoprivrednu proizvodnju u Bosni i Hercegovini sa EU standardima PDF Ispis E-mail
cerd-organic
Centar za poljoprivredu i ruralni razvoj (CARD) u partnerstvu sa Udruženjem građana Nešto Više je započeo sa sprovođenjem projekta Usklađivanje politika za organsku poljoprivrednu proizvodnju u Bosni i Hercegovini sa EU standardima.
Cilj projekta je kreiranje prijedloga za donošenje novih domaćih politika koje bi bile u skladu sa standardima Evropske unije. Prijedlozi će biti podneseni relevantnim institucijama, na osnovu opsežnih analiza domaćih i evropskih politika u vezi sa organskom proizvodnjom.
Usklađivanjem BiH sa EU propisima, lokalni proizvođači će biti vidljiviji na evropskom tržištu. Budući  da  je  potražnja  za  organskim  proizvodima  u  zemljama  Evropske  unije  u  stalnom porastu, veoma je bitno obezbijediti dobre preduslove za plasiranje domaćih proizvoda na inostranom tržištu organskih poljoprivrednih proizvoda.
Organska poljoprivredna proizvodnja će biti stalno promovisana, a javnost će imati priliku da sazna više informacija o istoj u sklopu dva javna predavanja o mogućnostima i uslovima proizvodnje ove vrste proizvoda u BiH. Na kraju projekta će se održati i finalna konferencija o politikama organske proizvodnje u zemlji.
Projekat je podržan od strane Evropskog fonda za Balkan (Program regionalne politike „Think and Link“) i trajaće do 30. novembra 2015. godine
 
Unaprijeđenje vještina mladih, žena i nezaposlenih u poljoprivrednom sektoru općine Posušje PDF Ispis E-mail
dvv-posusje2015Unaprijeđenje vještina mladih, žena i nezaposlenih u poljoprivrednom sektoru općine Posušje (01.03. - 31.10.2015.): Svrha projekta je edukacija 40 mladih ljudi, žena i nezaposlenih sa područja općine Posušje koji se bave poljoprivredom sa ciljem povećanja njihovih znanja i vještina kroz isporuku seta specifičnih treninga koje će voditi eksperti iz oblasti poljoprivrede.  Edukacijom će se pokriti 4 teme iz oblasti poljoprivrede (4 grupe po 10 korisnika). Dodatno, za svaku grupu će se održati trening izrade biznis plana nakon čega će korisnici će pripremiti individualne poslovne planove sa kojima će aplicirati za grant sredstva. Pri izradi poslovnih planova korisnici će imati punu podršku od strane koordinatora i predstavnika općine Posušje. Nakon završetka procesa, 10 od 40 poslovnih planova će biti izabrano, te će im se dodijeliti sredstva za implementaciju. UG „Nešto Više“ i predstavnici općine Posušje će zajedno razviti kriterije za odabir korisnika i dodjelu sredstava za realizaciju poslovnih planova, te sprovesti proces odabira. Realizacija poslovnih plana će biti praćena od strane koordinatora projekta.
Projekat je podržan od strane dvv international - Ured u Bosni i Hercegovini i Općine Posušje.
Vrijednost projekta 31.777 KM.
 
NOVI PROJEKAT: Life skills for the future – let’s learn, let’s do it! (Životne vještine za budućnost – učimo, radimo!) III DIO PDF Ispis E-mail
uncf3
Sa početkom nove školske godine počinje i novi projekat Life skills for the future – let’s learn, let’s do it! (Životne vještine za budućnost – učimo, radimo!) III DIO.  Ovaj projekt će se implementirati sa 200 učenika/ca i 20 nastavnika/ca u 20 osnovnih škola iz 5 opština: Bosanki Petrovac, Živinice, Derventa, Foča i Mostar. Glavni cilj projekta je razvoj ključnih kompetencija i životnih vještina  učenika/ca VII, VIII i IX razreda osnovnih škola kroz aktivno učenje za poduzetništvo kako bi se povećala konkurentnost na tržištu rada kroz institucionalni pristup stvaranjem preduslova za osnivanje te i osnivanje poduzetničkih sekcija u školama. Pored učenika/ca i nastavnika/ca u projekat će biti uključeni i predstavnici lokalnih nevladinih organizacija te predstavnici lokalnih vlasti. Projekat već treću godinu podržava UNICEF.
Vrijednost ovogodišnjeg projekta: 78.508,50 KM
 
Unaprijeđenje vještina mladih, žena i nezaposlenih u poljoprivrednom sektoru općine Livno PDF Ispis E-mail
VHSLivno_grbnv-logotip
Unaprijeđenje vještina mladih, žena i nezaposlenih u poljoprivrednom sektoru općine Livno (01.03. - 31.10.2014.): Svrha projekta je edukacija 40 mladih ljudi, žena i nezaposlenih sa područja općine Livno koji se bave poljoprivredom sa ciljem povećanja njihovih znanja i vještina kroz isporuku seta specifičnih treninga koje će voditi eksperti iz oblasti poljoprivrede.  Edukacijom će se pokriti 4 teme: 1. prozvodnja mlijeka, 2. proizvodnja jagodičastog voća, 3. višegodišnji nasadi voća i 4. proizvodnja meda (4 grupe po 10 korisnika). Dodatno, za svaku grupu će se održati trening izrade biznis plana nakon čega će korisnici će pripremiti individualne poslovne planove sa kojima će aplicirati za grant sredstva. Pri izradi poslovnih planova korisnici će imati punu podršku od strane koordinatora i predstavnika općine Livno. Nakon završetka procesa, 10 od 40 poslovnih planova će biti izabrano, te će im se dodijeliti sredstva za implementaciju. UG „Nešto Više“ i predstavnici općine Livno će zajedno razviti kriterije za odabir korisnika i dodjelu sredstava za realizaciju poslovnih planova, te sprovesti proces odabira. Realizacija poslovnih plana će biti praćena od strane koordinatora projekta.
Projekat je podržan od strane dvv international - Ured u Bosni i Hercegovini i Općine Livno.
Vrijednost projekta 35.378 KM.
 
Podrška razvoju poljoprivrede u Hercegovini PDF Ispis E-mail
USAID_logonv-logotip

Podrška razvoju poljoprivrede u Hercegovini (Septembar 18, 2013 – Septembar 17, 2016)

Svrha projekta: Ojačati konkurentnost poljoprivrednog sektora u regiji Hercegovine u cilju efikasnijeg natjecanja u tržišnoj ekonomiji.

Očekivani rezultati:

  • 1,500 poljoprivrednika iz 10 općina sa područja Hercegovine će ojačati svoje kapacitete kako bi mogli primijeniti dobre poljoprivredne prakse, preduzeti mjere adaptacije na sušu i uvesti nove kulture u cilju veće raznovrsnosti poljoprivredne proizvodnje.
  • 425 osoba (poljoprivrednici, nezaposleni mladi i žene iz ruralnih područja) će proći praktične obuke iz suvremenih poljoprivrednih praksi i bit će uključeni u programe stažiranja i volontiranja.

Partneri na projektu: Agromediteranski fakultet Univerziteta "Džemal Bijedić" Mostar i Agronomski i prehrambeno tehnološki fakultet Sveučilišta u Mostaru; Centar za razvoj i podršku Tuzla, kao i druge organizacije prethodno finansirane od strane USAID-a; USAID-Sida FARMA projekat i drugi partneri iz javnog i privatnog sektora (obrazovne institucije, poslodavci, NVO, općine i vladine institucije odgovorne za poljoprivredu i zapošljavanje).

Finansiranje projekta od strane USAID-a: $887,624, Učešće: $111,881, Ukupno troškovi projekta: $999,505.

Više...
 
Tehnička akademija za obradu drveta i metala Teslić PDF Ispis E-mail
EU_TeslicGrb_opstina_Teslic
Tehnička akademija za obradu drveta i metala Teslić (01/06/2013 - 30/11/2014):  Kroz projekat će se uvesti program stručnog usavršavanja i prekvalifikacije u opštini Teslić i regiji centralne Bosne, sa ciljem ponovnog uspostavljanja konkurentne prednosti radne snage u prerađivačkoj industriji drveta i metala, bazirano na integraciji koncepta doživotnog učenja u okviru sektora malih i srednjih preduzeća. Očekivani rezultati su: Tehnička akademija za obradu drveta i metala  Teslić obezbjeđuje prostor, tehničku opremu i kvalifikovane saradnike potrebne za efikasno funkcionisanje bazirano na najboljim praktičnim obukama u  BiH i EU; Razvoj profesionalne edukacije i programa za stručni nastavni plan i program/sertifikaciju u skladu sa potrebama regionalnih i lokalnih tržišta rada i relevantnih zakona na nivou Republike Srpske i Bosne i Hercegovine; Odabrani nastavnici na Akademiji Teslić uspješno su završili naprednu Obuku za trenere; Sprovođenje redovne profesionalne edukacije učenika Tehničke škole i napredne obuke stručnog usavršavanja u industrijskom sektoru obrade drveta i metala - Akademija će biti uspostavljena u okviru Srednje tehničke škole i sastojaće se od 4 radionice/učionice za obrazovanje odraslih. Obuka će biti organizovana za 2 zanimanja u mašinskom sektoru (dizajner mašinskih dijelova i varilac) i 2 u drvnom sektoru (dizajner namještaja i lakirer). Ukupno 150 osoba će biti obučeno tokom trajanja kursa ovog projekta; Postignuća projekta Akademije Teslić će biti promovisana u zemlji i inostranstvu. Donatori: EU - Evropska Komisija i  opština Teslić; Partner: Tehničkoj škola „Nikola Tesla“ Teslić. Vrijednost projekta: 110.540,34 EUR
 
« Početak  «   1   2   3   4   5   6   7   8   9   »   Kraj   »

Stranica 2 od 9