Home Programi i projekti

Programi i projekti
Razvoj OCD-a u opštini Teslić PDF Ispis E-mail
lod3Razvoj OCD-a u opštini Teslić  (01.05 – 31.10.2013.): Udruženje građana ''Nešto Više'' u partnerstvu sa Udruženjem distrofičara Teslić i Udruženjem građana ''Modus'' iz Teslića ima za cilj uspostaviti  dugoročno partnerstvo i saradnja između aktivnih i razvijenih organizacija civilnog društva (OCD-a) i Opštine Teslić po zajedničkim pitanjima koja su u skladu sa strateškim ciljevima opštine i statutarnim ciljevima organizacija civilnog društva. Radit će se na zaštiti i uređenju životne sredine edukacijom i uključivanjem lokalnog stanovništva u organizovane volonterske akcije, na unapređivanju kvaliteta života i socijalne inkluzije mladih i osoba sa invaliditetom na nivou lokalne zajednice, te na jačanju  ljudskih kapaciteta i podsticanju aktivizma  lokalnih OCD-a do nivoa sa kog su spremne da nastupe kao partneri opštinskim vlastima. Projekat je podržan u okviru LOD III projekta kojeg finansira Evropska unija iz sredstava Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA), a sprovodi UNDP.
Vrijednost projekta:  37.884,00 KM
 
Life skills for the future – let’s learn, let’s do it! (Životne vještine za budućnost – učimo, radimo!) II DIO PDF Ispis E-mail
youthLife skills for the future – let’s learn, let’s do it! (Životne vještine za budućnost – učimo, radimo!) II DIO (01.04.2013. - 01.12.2013.): Ovaj projekt će se implementirati sa učenicima u 30 osnovnih škola iz 10 opština. Glavni cilj projekta je razvoj ključnih kompetencija i životnih vještina učenika VII, VIII i IX razreda osnovnih škola kroz aktivno učenje za poduzetništvo kako bi se povećala konkurentnost na tržištu rada kroz institucionalni pristup stvaranjem preduslova za osnivanje te osnivanje poduzetničkih sekcija u školama. Pored učenika i nastavnika u projekat će biti uključeni i predstavnici lokalnih nevladinih organizacija te predstavnici lokalnih vlasti. Projekat podržava UNICEF. Vrijednost projekta: 108.498,00 KM.
 
UNAPREĐENJE VJEŠTINA MLADIH I ŽENA U POLJOPRIVREDNOM SEKTORU CAZINA PDF Ispis E-mail
cazin_poljo_2Cazin_logoVHSnv-logotip
Unapređenje vještina mladih i žena u poljoprivrednom sektoru Cazina (01.03. - 31.10.2013.): Svrha projekta je edukacija 40 nezaposlenih mladih ljudi i žena sa područja općine Cazin koji se bave poljoprivredom sa ciljem povećanja njihovih znanja i vještina kroz isporuku seta specifičnih treninga koje će voditi eksperti iz oblasti poljoprivrede. Edukacijom će se pokriti 4 teme: 1. prozvodnja mlijeka, 2. proizvodnja voća i povrća (vanjska i unutar staklenika), 3. zaštita usjeva, i 4. višenamjenska poljoprivredna proizvodnja (4 grupe po 10 korisnika). Dodatno, za svaku grupu će se održati trening izrade biznis plana nakon čega će korisnici će pripremiti individualne biznis planove u sa tim kojima će aplicirati za grant sredstva. Pri izradi biznis planova korisnici će imati punu podršku od koordinatora i predstavnika općine Cazin. Nakon završetka procesa 10 od 40 biznis planova će biti izabrani, te će im se dodijeliti sredstva za implementaciju. UG „Nešto Više“ i predstavnici općine Cazin će zajedno razviti kriterije za odabir korisnika i dodjelu sredstava za realizaciju biznis planova, te sprovesti proces odabira. Realizacija biznis plana će biti praćena i korigovana od strane projektnog koordinatora.

Projekat je podržan od strane dvv international - Ured u Bosni i Hercegovini i Općine Cazin. Vrijednost projekta 35.826,96 KM.

 
Savez za zajednički ruralni razvoj u BiH – ACoRD PDF Ispis E-mail

Acord2aSavez za zajednički ruralni razvoj u BiH – ACoRD (2012-2014): U partnerstvu sa Agencijom za saradnju, edukaciju i razvoj (ACED) iz Banja Luke, Regionalnom razvojnom agencijom za Hercegovinu (REDAH), Lokalnom akcionom grupom Una-Sana (LAG Una-Sana) i Evropskom LEADER organizacijom za ruralni razvoj (ELARD) iz Brisela, Belgija, doprinijeće se unapređenju aktivizma građana kroz povećano učešće i zastupanje ljudi iz ruralnih područja u socijalnim i političkim inicijativama, te utjecaja civilnog društva na donosioce odluka (vladavina, socijalna pitanja i donošenje zakona) po pitanju razvoja ruralnog sektora. Kroz ovaj projekat: osnovaće se Ruralna Razvojna Mreža (koja će predstavljati strateško i jako partnerstvo između najuticajnijih stručnjaka u ruralnom razvoju BiH), jačati kapaciteti novih članova mreže, promovisati LEADER koncept ruralnog razvoja i razviti i promovisati mehanizam za građansko učešće u donošenju politika ruralnog razvoja. Projekat je podržan od strane Evropske Unije. Vrijednost projekta 546.788 KM.

 
Unapređenje poljoprivrednog sektora na području Jablanice PDF Ispis E-mail
Holland_logoUnapređenje poljoprivrednog sektora na području Jablanice (1. novembar 2012 – u toku): Cilj projekta je stručna edukacija iz oblasti poljoprivrede za 60 nezaposlenih mladih ljudi i žena koji se bave poljoprivredom, sa područja Jablanice. Pored stručnih treninga iz oblasti poljoprivrede, korisnici će proći trening izrade biznis planova. Po završetku edukacije iz izrade biznis planova, korisnici će pripremiti mali biznis plan i aplicirati za sredstva. 20 od 60 biznis planova će biti izabrani i biće im odobrena sredstva za realizaciju. Korisnici će dobiti tehničku podršku od strane Nešto Više i Saveza Udruženja poljoprivrednih proizvođača Jablanica. Dodatno, održaće se trening za zaposlene i volontere Saveza Udruženja poljoprivrednih proizvođača Jablanica, u cilju jačanja njihovih organizacionih kapaciteta i pružanja kvalitetnijih usluga za njihovih 300 članova. Projekat podržan od strane Ambasade Kraljevine Holandije u Sarajevu: 39.098 KM.
Ukupna vrijednost projekta: 60.898 KM.
 
Program Internacionalnih Sportskih Inicijativa PDF Ispis E-mail
nv-logotipSportsUnited_logoCIEDDepartment_logoThe International Sports Programming Initiative is financed by SportsUnited of the United States   Department  of State Bureau of Education and Cultural Affairs and the United States Embassy.
Program Internacionalnih Sportskih Inicijativa (2012 - 2013): Jedan od ciljeva ovog programa je promovisanje međukulturalnog razumijevanja i saradnje kroz razvoj košarke u Bosni i Hercegovini.  Finansiranje ovog programa je omogućila vlada Sjedinjenih Američkih Država, odnosno Državni Biro za obrazovanje i kulturu i Ambasada Sjedinjenih Američkih Država u Sarajevu putem programa SportsUnited of the United States. Program realizuje Centar za Međukulturalno Obrazovanje i Razvoj, Univerziteta Georgtown iz Washington-a, u saradnji sa bosanskohercegovačkim partnerom, Udruženjem  građana „Nešto Više“.
Ciljna grupa Programa su mladi lideri od 14 do 17 godina, učenici srednjih škola, koji treniraju košarku, kao i njihovi treneri i nastavnici. Za ovaj Program će biti izabrano 12 škola i/ili klubova (u daljem tekstu institucije), i 36 omladinaca i omladinki (18 omladinaca i 18 omladinki), članova izabranih institucija. 
Vrijednost Programa: 116 527,50 KM.
Više...
 
Mladi u akciji II PDF Ispis E-mail
US_zastavanv-logotipMladi u akciji II (Avgust 2012 – Maj 2013) je nastavak projekta međuetničke suradnje između Centra Srednjih škola iz Trebinja, Srednje škole “Antun Branko Šimić” iz Gruda i Srednje škole Jablanica. Cilj projekta je postizanje tolerancije, građanske angažiranosti i uzajamnog razmijevanja kao i povezivanje mladih kroz saradnju sa ciljem podrške lokalnoj zajednici putem implementiranja zajedničkih aktivnosti. Projekat će kroz treninge i zajedničke aktivnosti uključiti po 10 učenika iz sve tri škole koji će proći kroz set treninga iz komunikacije, leadershipa i projektnog upravljanja usmjerenog ka ostvarivanju saradnje. Učenici iz ove tri srednje škole će jedni drugima pružati podršku prilikom implementacije njihovih aktivnosti i dobiti priliku da upoznaju svoje vršnjake i kroz zajednički trud za poboljšanje svojih lokalnih zajednica ostvare nova prijateljstva. Projekat je podržan od strane Ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Sarajevu, BiH.
Vrijednost projekta: 53 235 KM.
 
« Početak  «   1   2   3   4   5   6   7   8   9   »   Kraj   »

Stranica 3 od 9