Posjeta korisnicima na terenu u Doljanima i Blagaju PDF Ispis E-mail
Petak, 08 April 2011 22:36

blagajDana 06.04.2011. predstavnici partnerske organizacije GOPA mbH Youth Employment Program-a (YEP) David Blackburn i Venesa Omerhodžić te Lea Zanola iz Swiss Cooperation Office-a, predstavnica donatora, su posjetili korisnike projekta “Zapošljavanje mladih u ruralnim područjima” u Doljanima i Blagaju. Kroz razgovore sa korisnicima – Nina Sihirlić i Adnan Đuliman iz Omladinskog kluba “Novi val” – upoznali su se sa njihovim planovima za budući rad te kako je uključenost u ovaj projekat i osiguranje zapošljenja i redovnih prihoda uticala na kvalitet njihovog rada i života. Izraženo je obostrano zadovoljstvo dosada postignutim rezultatima kao i interes za potencijalnu daljnju saradnju u budućnosti.

 
Zapošljavanje u ruralnim područjima PDF Ispis E-mail
Petak, 08 April 2011 22:33

susara_1U okviru projekta “Zapošljavanje mladih u ruralnim područjima“ koje UGNV realizuje u saradnji sa GOPA GOPA mbH - Youth Employment Programom (YEP) realizirano je zapošljavanje druge mlade osobe Nine Sihirlić iz Doljana, opština Jablanica. Univerzalna sušara za voće, gljive i ljekovito bilje je isporučena i instalirana  dana 06.04.2011. godine i kroz njenu upotrebu će se osigurati redovan prihod za ovu porodicu kao  mogućnost povećenja dodatne zarade za brojne skupljače ljekovitog bilja i gljiva iz ove zajednice. Realizacija ovog zapošljavanja predstavlja odličan primjer uspješne saradnje između nevladinog sektora, institucija vlasti i privrednog sektora pošto su se u projekat uključili i Federalni zavod za zapošljavanje koji je za Ninu Sihirlić osigurao sredstva iz programa za samozapošljavanje u poljoprivredi te ZZ “Jablanica” koje već pruža savjetodavne usluge vezano za proizvodnju, procesuiranje i plasman proizvoda.

 
Adaptacija na sušu PDF Ispis E-mail
Utorak, 05 April 2011 09:03
drought_stressU periodu od 29. do 31. marta 2011. godine održan je niz sastanaka s predstavnicima zadruga, koje su korisnici projekta Izgradnja kapaciteta adaptacije na sušu u agro-biznisu”.

Trening koordinator iz Udruženja Nešto Više, Velibor Sudar, i terenski kooridinator iz Centra za razvoj i podršku Tuzla, Almir Zulić, obišli su 5 zadruga i to: ZZ Brka, Brka-Brčko; ZZ Agrokoraj, Koraj; ZZ Voćar, Glumina-Zvornik; ZZ Gračanka, Gračanica i ZZ PMG VIP, Gradačac. Tema sastanaka je bila priprema i održavanje stručnih savjetovanja za kooperante i menadžment zadruga u svrhu povećanja kapaciteta za primjenu inovativnih mjera podrške u borbi protiv suše. Prema dinamičkom planu realizacije projekta, u narednom kvartalu Nešto Više će u partnerstvu sa Centrom za razvoj i podršku Tuzla organizirati 15 stručnih savjetovanja o borbi protiv suše za menadžment i kooperante zadruga.

 
Treninzi za volontere PDF Ispis E-mail
Nedjelja, 13 Mart 2011 18:27

tr-volontUdruženje građana ˝Nešto više˝ Sarajevo i ˝Omladinski komunikativni centar˝ Banja Luka u okviru projekta ˝Zaposli se volontiranjem, volontiraj da bi se zaposlio˝, održali su 09. i 10. Marta 2011. godine  u Tuzli dva treninga za studente volontere sa područja Tuzle uz pomoć lokalnih nevladinih organizacija i institucija.Cilj treninga jeste da se studenti volonteri upoznaju sa načinima volontiranja, kako da se uklope u organizacije, kako da planiraju ciljeve te kako da evaluiraju svoj rad.  Organizatori  na ovaj način žele da upoznaju volontere sa njihovim pravima i obavezama kao volontera, te da potaknu volontiranje što većeg broja studenata.  

Više...
 
Promocija Bolonjskog procesa obrazovanja PDF Ispis E-mail
Srijeda, 09 Mart 2011 19:22
bolognaU okviru NV projekta Promocija Bolonjskog procesa, kojeg sufinancira Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke/znanosti, započinje proces anketiranja studenata na šest univerziteta/sveučilišta u Federaciji BiH: Mostar, Sarajevo, Bihać, Tuzla i Zenica. Slučajnim uzorkom od 180 studenata, prikupiće se podaci o tome koliko su sami studenti upoznati sa detaljima, prednostima i mogućnostima kojim implementacija Bolonjskog procesa može da unaprijedi kvalitet obrazovanja. Ankete će pokazati i koje izvore informacija studenti najčešće koriste, te na koje bi načine ubuduće voljeli biti informirani o specifičnostima i novinama u Bolonjskom procesu. Rezultati ankete će pomoći osoblju NV da pripreme što kvalitetniji materijal o procesu, koji će uskoro biti štampan i distribuiran svim studentima na univerzitetima/sveučilištima u FBiH. Kroz projekat će se također kontaktirati i studentske organizacije koje promoviraju prednosti Bolonjskog procesa, te će neke od njih biti i nagrađene/ohrabrene za svoj aktivizam kroz osiguranje web prostora na godinu dana. Ohrabrujemo studentske organizacije da nas kontaktiraju, ukoliko žele nadgraditi svoje aktivnosti kroz suradnju sa nevladinim sektorom.
 
Volonterska akcija NV u Širokom Brijegu PDF Ispis E-mail
Srijeda, 09 Mart 2011 18:08

Akcija_SB1Dana 05.03.2011 u Širokom Brijegu, u saradnji sa Mrežom Nevladinih Organizacija iz Širokog Brijega, održana je druga mala volonterska akcija PT Programa Stipendiranja za ovu akademsku godinu. Akcija se održala na lokaciji bivše Duhanske stanice, a radilo se na uređenju prostora koji će biti korišten za organizovanje kulturnih događaja. Na prostoru većem od 500m2, 4 PT stipendista, 13 PT diplomaca i volontera, te oko 15 volontera Mreže Nevladnih Organizacija, zajednički su radili su otklanjanju otpada, bojenju zidova, postavljanju otvora, ravnanju okolnog zemljišta, te zidanju. Stipendisti i volonteri su došli iz više BiH gradova: Širokog Brijega, Brčkog, Sarajeva, Mostara, Trebinja i Istočnog Sarajeva.

Više...
 
Radionica "Kreativno upravljanje konfliktom" PDF Ispis E-mail
Srijeda, 23 Februar 2011 15:00

AVPU Sarajevu je od 18.02 do 20.02. održana radionica pod nazivom „Kreativno upravljanje konfliktom“, u okviru projekta „Alternatives to violence project“. Na radionici je, ispred UG Nešto Više, učestvovala volonterka Jelena Backović. Radionica se sastojala od tri dijela: Potvrđivanje - izgradnja samopoštovanja i povjerenja, Komunikacija - poboljšanje vještina slušanja i asertivnih metoda izražavanja, i Kooperacija - razvijanje suradničkih stavova koji pomažu izbjegavanju takmičenja i s time povezanim konfliktima. Radionica je obuhvatila različite tehnike verbalne i neverbalne komunikacije, te tehnike za kreativno i nenasilno razrješenje konfliktnih situacija.

Projekat „Alternatives to violence project“  i rad radionica je podržan je od strane „Mennonite Central Committee“.

 
Održan sastanak između predstavnika Biznis programa inovacija iz Norveške i UGNV PDF Ispis E-mail
Srijeda, 23 Februar 2011 12:42

bip_logoPredstavnik Fondacije Biznis program inovacija (BIP) iz Norveške, gosp. Jon Steinar Ostgard, posjetio je UG Nešto Više u novom uredu u Mostaru, 11.02.2011. god. Tom prilikom gospodin Ostgard je predstavio programe i aktivnosti koje ova organizacija provodi na području BiH i u regiji, te su razmatrane i diskutirane mogućnosti saradnje sa UG Nešto Više.

 
« Početak  «   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   »   Kraj   »

Stranica 47 od 52